برنامه بازاریابی

تجهیزات استخر سنتر|استخر سنتر بازرگانی-تجهیزات جانبی استخر| تجهیزات استخری | تجهیزات استخر -استخر سنتر ,تجهیزات استخرسیسنگان-تجهیزات استخر نوشهر|تجهیزات جانبی استخر|استخر پیش ساخته برنامه بازاریابی این امکان رایگان را برای کاربران قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینک ها در وب سایت خود به تبلیغ تجهیزات استخر سنتر|استخر سنتر بازرگانی-تجهیزات جانبی استخر| تجهیزات استخری | تجهیزات استخر -استخر سنتر ,تجهیزات استخرسیسنگان-تجهیزات استخر نوشهر|تجهیزات جانبی استخر|استخر پیش ساخته یا محصولات آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید محصولات توسط خرید کنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت می شود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه نمایید.

بازاریاب جدید

من عضو برنامه بازاریابی نیستم.

برای ایجاد حساب بازاریابی بر روی دکمه ادامه کلیک نمایید. لطفا توجه نمایید شما به حساب مشتری متصل نیستید.

ادامه

ورود بازاریاب

من بازاریاب هستم.